ทดสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

              สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี"

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

 

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี"

 

                 

20130919_134323.jpg

20130919_134323.jpg

Labour Situation

Labour info

Blank Job

Blank Job

456

This album is currently empty.
Syndicate content