ติดต่อเรา

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแรงงานจังหวัด

 

  

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดนนทบุรี

 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  : 0-2591-7869 , 0-2580-0726

2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี : 0-2580-1494 , 0-2950-3690 www.doe.go.th/nonthaburi

3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี  : 0-2580-0717-8

4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี  : 0-2950-9748 , 0-25505104-7

5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี : 0-2595-4045-9 http://home.dsd.go.th/nonthaburi