ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

 

                       ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก อาทิ สินเชื้อบ้าน สินเชื้อรถยนต์ สวัสดิการทางการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย และส่วนลดจากร้านค้า สถานประกอบการชั้นนำให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข. My GPF Application