สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ชั้น  : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจั

ภาพข่าว: 

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (มกราคม - มีนาคม)

 

 

คลิกที่ภาพหน้าปกเพื่ออ่านข้อมูล

ภาพข่าว: 

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1/2561 (มกราคม - มีนาคม)

 

คลิกที่ภาพหน้าปกเพื่ออ่านข้อมูล

Syndicate content