ขอเชิญชวนเข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms

 

           ขอเชิญชวนเข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพข่าว: 

ประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จากบริษัทซัมซุงประกันภับ จำกัด

 

              ประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จากบริษัทซัมซุงประกันภับ จำกัด โดยไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งใช้รายการเอกสาร ดังนี้

ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของ สคบ.

 

 

 ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของ สคบ.

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

                   เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์ฯผ่าน QR Code

ภาพข่าว: 

ทดสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

Syndicate content