สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1/ 2555

 

             เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีโดยนายอำนาวย ศรีโยธา (แรงงานจังหวัดนนทบุรี) ร่วมกับ นายปรีชา สุขสมอรรถ ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของอาสาสมัครแรงงาน ในโอกาสที่นายอำนวยฯ มาดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน