ศูนย์"โปร่งใส"กระทรวงแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

 

                     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุม เรื่องศูนย์ "โปร่งใส" กระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี หารือเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและจัดกิจกรรมต่างๆต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้ออกติดป้ายประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์ "โปร่งใส่" กระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้แล้ว