สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังวัดนนทบุรี

 

 

 

รางวัลเกียรติยศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

 

                 

                  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ (อิมแพ็ค) เมืองทองธานี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี TO BE NUMBER ONE นายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 

                  รางวัลเกียรติยศนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับผู้ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE จนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งนายอำนวย ศรีโยธา ได้รับรางวัลพระราชทานนี้ จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปี เต็ม ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดพังงา ราชบุรี และนนทบุรี ในปัจจุบัน  โดยสามารถผลักดันชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จนได้รับรางวัลเป็นชมรมดีเด่น ระดับประเทศ และรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และ 3 ชมรม ในรางวัลชมเชยระดับประเทศ 3 ชมรม