การประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

         

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางหลังใหม่ เพื่อปรึกษา และร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆภายใต้คำสั่งของทางกระทรวงแรงงาน โดยมีนายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม