สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด

                เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด” ณ วัดตะระเก ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีอาสาสมัครแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน 80 คน