จังหวัดนนทบุรีจัดประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE STAR OF NONT

จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE STAR OF NONT ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องร้องเพลง 2 ประเภท ดังนี้
1. เพลงบังคับเพลง TO BE NUMBER ONE โดยเลือกร้องเพลงหนึ่งเพลงใดใน 3 เพลง คือ
1) เพลงเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 2) เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NUMBER ONE และ
3) เพลง TO BE NUMBER ONE
2. เพลงตามความถนัด (เพลงไทยสากล)
ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาท รองชนะเลิศ 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ
นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังได้จัดประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยรับสมัครไม่เกิน 8 ทีม
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในวัน/เวลาราชการ หรือที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2950 3071 ต่อ 141

จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE STAR OF NONT ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องร้องเพลง 2 ประเภท ดังนี้
1. เพลงบังคับเพลง TO BE NUMBER ONE โดยเลือกร้องเพลงหนึ่งเพลงใดใน 3 เพลง คือ
1) เพลงเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 2) เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NUMBER ONE และ
3) เพลง TO BE NUMBER ONE
2. เพลงตามความถนัด (เพลงไทยสากล)
ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาท รองชนะเลิศ 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ
นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังได้จัดประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยรับสมัครไม่เกิน 8 ทีม
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในวัน/เวลาราชการ หรือที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2950 3071 ต่อ 141จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE STAR OF NONT ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องร้องเพลง 2 ประเภท ดังนี้
1. เพลงบังคับเพลง TO BE NUMBER ONE โดยเลือกร้องเพลงหนึ่งเพลงใดใน 3 เพลง คือ
1) เพลงเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 2) เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NUMBER ONE และ
3) เพลง TO BE NUMBER ONE
2. เพลงตามความถนัด (เพลงไทยสากล)
ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาท รองชนะเลิศ 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ
นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังได้จัดประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยรับสมัครไม่เกิน 8 ทีม
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในวัน/เวลาราชการ หรือที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2950 3071 ต่อ 141