จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015

 

            จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ทั้งนี้มีนายนคร  ศิลปอาชา อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดนนทบุรีร่วมกับนางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม BIKE FOR DAD 2015 ในจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้