สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่ ทำงานร่วมกับจังหวัดอกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

               วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมด้านแรงงานออกโดยนางวรรณี  ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมออกพื้นที่กับจังหวัด และหน่วยราชการสังกัดต่างๆในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ  วัดเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี