สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว

 

 

       

                วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๐ น. จังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีโดย นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านอารียา อ.ไทรน้อย มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ๙๙ คน กัมพูชา ๗๖ คน คนไทย ๓๐ คน ส่วนใหญ่คนงานสัญชาติเมียนม่าเป็นการนำเข้าแบบ MOU โดยจังหวัดได้ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง ความปลอดภัยของชุมชนรอบข้าง การต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว เป็นต้น