หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่

               วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าแสดงความยินดี ต้อนรับ นายอำพล อังคภากรณ์กุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยในครั้งนี้มีการหารือด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรีในเบื้องต้น