สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

                                  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ เดอะสแควร์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้บูรณาการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งวันนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวพรวิไล ผ่องศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและตรวจสอบกระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติ