สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑