สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดงานวันนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

                       

 

                  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดงานวันนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑