สรจ.นนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

           วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีแนะนำนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ในที่ประชุม  ซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ในการประชุมจะเน้นหนักในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังและหารืองานประกอบด้วย แรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้