สรจ.นนทบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนนทบุรี

 

                   วันพุธที่ 1๘ มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลนนทบุรี (อาคารใหม่) : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีพร้อมกับข้าราชการในหน่วยงานราชการภายในจังหวัดนนทบุรี เพื่อวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี