สรจ. นนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                    วันพุธที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านแรงงานเพื่อให้อาสาสมัครแรงงานไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีแนะนำ นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตัวแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตัวแทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้