สรจ.นนทบุรีร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาคลองบ้านใหม่

 

                                      วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมใจทำความดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองบ้านใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานนำทีมจังหวัดนนทบุรีร่วมโครงการจิตอาสาในครั้งนี้