สำนักงานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่หารือข้อราชการในการดำเนินงานด้านแรงงานร่วมกับนายอำเภอบางใหญ่

 

                      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔๓๐ น. ณ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เข้าพบ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่เพื่อหารือข้อราชการ ในการบูรณาการการดำเนินงานภารกิจด้านแรงงานในระดับพื้นที่