สรจ.นนทบุรีออกตรวจเยี่ยมชุมชนวัดหลังบางโมเดล เพื่อบูรณาการงานด้านแรงงาน

 

                 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง (วัดหลังบาง) อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าประชุมร่วมกับนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางใหญ่ พร้อมออกตรวจเยี่ยมชุมชนวัดหลังบางโมเดล เพื่อบูรณาการงานด้านแรงงาน