แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS

 

                         

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ เดอะสแควร์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี: นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS  ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วย