แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government center)

 

                       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี: นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government center)  ในส่วนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว