แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

                                วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๕ น.เป็นต้นไป มีพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ