สรจ.นนทบุรีร่วมกิจกรรมจังหวัดสะอาด : ถนนสายหลักสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี ๑ เป็นกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

                     วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจังหวัดสะอาด : ถนนสายหลักสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี ๑ เป็นกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจมีการดำเนินงานในลักษณะ Big Cleaning Day ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว