แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางหินหลักปักธง ตามโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี"

 

                          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.00 น.  ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้แทนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมถึงประชาชนร่วมกันวางหินจนครบจำนวน 250 ก้อน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดเสาธงหิน  ซึ่งมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีปักธงมหาเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  การแสดงมวยไทย  การแสดงอื่นๆ  และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี