สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561

 

                                    วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก