แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

                         วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีคณะสงฆ์วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย