แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เข้าเยี่ยมลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด

 

                                 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และผู้เสียชีวิต นอกจากนี้จากการตรวจสอบของทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงาน ดังนั้นลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน