สรจ.นนทบุรีร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

                      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ ตำบลบางขนุน จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ซึ่งอาคารใหม่หลังนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้บริการคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคงเพื่อสอดรับตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0” อาทิ มีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นที่รองรับการบริการควบคู่ความมั่นคงที่มีคุณภาพในการตรวจสอบข้อมูลและวีซ่า ตลอดจนการขออยู่ต่อของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น