แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

 

                                วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช. ภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวน กว่า 400 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว