สรจ.นนทบุรีร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

                    วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมดังกล่าวมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะครูและนักเรียน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วยจำนวนมาก ทั้งนี้ ในตอนท้ายของพิธี นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในปีนี้รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต