สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี

 

                             วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก