สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์)

 

               วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย