แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" ครั้งที่ 9

 

                 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  เวลา 13.20 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" ครั้งที่ 9  จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สรจ.นนทบุรี มีการสนับสนุนกิจกรรมโดยการนำขยะในสำนักงานไปคัดแยกทิ้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว