แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ.2562

 

                                    วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดไทรม้าใต้ ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมบูธให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตามสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรียังคงมีเป้าหมายการให้บริการประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์แก่แรงงานนอกระบบ รวมถึงการชี้แจงการทำงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้แก่ประชาชน