แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

                             วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการอบรมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด โดยจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ให้ยาเสพติดเเพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงทราบแนวทางในการส่งผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป