สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมให้การต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

                       วันอังคารที่ 29 มกราคม 2561 ณ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมให้การต้อนรับสถานประกอบการจากจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมกิจกรรมดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้