สรจ.นนทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแวะ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

                      วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแวะ เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร อธิบดีกรม ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองแวะ ซึ่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๐๐๐ คน ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน