สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2562 ของจังหวัดนนทบุรี

 

                                     วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนวัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2562 ของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้สำนักงานแรงงานได้เตรียมโครงการ ผูกผ้า ผูกใจ สร้างรายได้ให้ชาวหลังบาง เพื่อดำเนินการฝึกทักษะอาชีพตามตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประมาณ 20 คน