ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อคนไทยสำหรับสร้างการเรียนรู้ด้านแรงงาน

 

                      เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ประชาชนสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ (www.m-powered.org/thailand)