ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562