แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก"

 

                  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ  บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม“ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สรจ.นนทบุรี มีการสนับสนุนกิจกรรมโดยการนำขยะในสำนักงานไปคัดแยกทิ้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนนทบุรี