สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่ 4/2562

 

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และมีนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมด้วย