สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

 

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท บุญวู้ด  จำกัด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และชุดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง คือบริษัท บุญวู้ด จำกัด ประเภทกิจการโรงงานแปรรูปไม้ ทั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแต่อย่างใด