แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

        วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งนี้นางกัญจนาภรณ์  ไซกัลแรงงานจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี