แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

           วัพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่ในการมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยม และมีจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้