สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

                วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 น. : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  ทหาร  ตำรวจ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย